Министърът на правосъдието Данаил Кирилов предлага по предложение на министъра на правосъдието или с гласовете на поне трима от съответната колегия на ВСС да се дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу "тримата големи" и за временното им отстраняване от длъжност. Разрешение за това дали ще започне разследване, или не ще дава Пленумът на Висшия съдебен съвет, като решението се взема с поне 17 гласа "за". Самото разследване ще провежда прокурор от Специализираната прокуратура или от Софийската градска прокуратура в зависимост от престъплението.

Това стана по време на дебата във ведомството му, където се събра работната група за предсрочното освобождаване на тримата големи в съдебната власт. Дискусията се излъчваше на сайта на министерството, което обаче не спести острите забележки между някои членове на работната група. Оказа се, че представител на ВКС не е бил поканен в т.нар. малка група по обсъждане първоначално на предложенията.

Цацаров съгласен тримата големи в Темида да могат да се разследват

Цацаров съгласен тримата големи в Темида да могат да се разследват

Мандатът на Сотир Цацаров изтича след месеци

С приемането на промените в НПК ще се отговори на обществените очаквания за гарантиране на ефективното и безпристрастното провеждане на разследвания срещу тримата големи, заяви Кирилов лед експертите. С предлагания проект по думите му се цели повишаване на общественото доверие в съдебната власт. Също така измененията щели да са в синхрон с изпълнение на препоръките за механизма и сътрудничество и проверка на ЕС, като се въведе ефективен и съобразен с действащата конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор.

"Тримата големи" в съдебната система ще може да бъдат разследвани само за умишлени престъпления. Разследванията ще се разделят на такива за корупция и организирана престъпност, които ще се разследват от специализираната прокуратура, а всички останали - от Софийската градска прокуратура.

В началото на обсъждането на работната група се оказа, че никой не е получил предлаганите от Данаил Кирилов текстове предварително и членовете не са запознати с тях. Това породи и напрежение и създаде ситуацията да бъде поискан срок за разглеждане, обсъждане и изготвяне съответно на становища. Накрая се взе решение за следващо събиране на работната група следващия понеделник.

Данаил Кирилов иска да се прекратяват предсрочно мандатите на тримата големи

Данаил Кирилов иска да се прекратяват предсрочно мандатите на тримата големи

Би било неуспех оставянето на мониторинга над съдебната ни система

По време на самата, макар и кратка, дискусия се зададоха редица въпроси към предложението на Министерството, сред които и критиката, че реално не се изпълнява препоръка на Венецианската конвенция, въпреки заявката за това, като по-специално не се осигурява възможност за независимо разследване на главния прокурор, при положение, че той ще бъде разследван по общия ред от прокурори, които са му пряко подчинени. Също така се изказа съмнение в правомерността и ефективността на това разследванията на тримата големи да се поеме от СГС и Спецпрокуратурата.

Сериозна критика беше отправена и по отношение на това, че към предложените промени не са посочени мотивите, както и това, че не се детайлизира по какви точно основания Пленумът на ВСС ще взима решение за откриване на производство. Бяха изказани и съмнения, че това може да става и при получен сигнал от обикновен гражданин без нужните приложени доказателства за което.

На критиките на представителя от Камарата на следователите, че и гражданинът Х може да подава сигнали, Данаил Кирилов обясни, че това е само предварително производство за формиране на воля и решение на органа и едва след това се говори за събиране на доказателства. Така се оказва, че Пленумът може да гласува като предварителна воля отстраняването на някои от тримата големи в Темида, без да съществуват доказателства за умишлено престъпление. В Дискусията бяха изказани и притеснения от значително разширения обхват, по който може да се търси отговорност от магистратите и главния прокурор освен за действията им по служба, паралелно с това и критика за това, че давайки възможност за преследване за престъпления от общ характер, всъщност се разводнява целта за отговорност за действия по служба.

По време на дискусията Данаил Кирилов предложи и да отпадне изискването в закона магистратите да декларират членството си в съсловни организации. Министърът обаче подчерта, че ще остане задължението да се декларира членството в тайни организации и припомни, че дебатът по темата е бил изключително горещ през лятото на 2016 г. Той изрази готовност да участва в дискусии и по тази тема. 

Кирилов: Въпросът с тримата големи в Темида няма връзка с апартаментите

Кирилов: Въпросът с тримата големи в Темида няма връзка с апартаментите

По думите му въпросът е обсъждан в последните 2 години