В Националната кардилогична болница беше монтиран втори ангиографски апарат.

Новият апарат за сърдечна катетеризация е от най-ново поколение.

Очаква се с неговото въвеждане да се увеличи обхвата на интервенционалните процедури с 60% до края на тази година и близо два пъти през 2008 г.

Новият ангиогаф бе официално открит от Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Ангиографският апарат е предназначен за диагностика и лечение на коронарни стеснения - ангиопластика и имплантиране на стентове, диагностика на сърдечни пороци, пластика на клапите (с балон), запушване на дефекти на предсърдечно ниво и други.

Апаратурата е изключително необходима при спасяване живота на пациенти с остри инфаркти.