Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов представи пред журналисти Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Стоянов отбеляза, че чрез новия антикорупционен закон се урежда процедурата по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество като способ за защита на интересите на обществото и възстановяване на справедливостта, независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице или свързаните с него лица.

С нов антикорупционен закон вливат няколко институции в една комисия

С нов антикорупционен закон вливат няколко институции в една комисия

Създават комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

В Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно имущество ще се влеят: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към МС, съответната специализирана дирекция от ДАНС за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши държавни длъжности и други.

По думите на Стоянов Комисията ще се състои от 5 души - председател, зам.-председател и други 3 членове. Председателят ще се избира от Народното събрание, а останалите се избират по предложение на председателя. Мандатът им е 6 години и те ще трябва да се отчитат всяка година пред парламента. Зам.-министърът на правосъдието допълни, че мандатът на членовете ще може да се прекрати, ако се установи, че са извършили тежки нарушения.

Данаил Кирилов: Антикорупционният орган трябва да се базира на сега съществуващия

Данаил Кирилов: Антикорупционният орган трябва да се базира на сега съществуващия

Това е основен акцент в управленската програма...

Нов момент в този проект е използването на специализираните разузнавателни средства (СРС). По думите на Стоянов целта на Комисията е да предотвратява тежки корупционни престъпления, но не и да иззема функциите на прокуратурата.

Зам.-министърът поясни, че се разширява кръгът на лицата, задължени да подават декларации - освен лицата, заемащи висши държавни длъжности са добавени и изцяло нови категории лица, заемащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства. Стоянов посочи за пример общинските съветници, ректорите на държавни висши училища, главни архитекти на общини и други.

Стоянов обясни, че при разминаване над 20 хил.лв между декларираното и данните в регистрите започва проверка. При несъответствие обаче над 150 хил.лв стартира процедура за конфискация пред съда.

Предвидена е възможност всеки, който разполага с данни за корупция и за конфликт на интереси по смисъла на този закон лице, заемащо висша публична длъжност, да може да подаде сигнал.

Без анонимни сигнали в антикорупционния закон

Без анонимни сигнали в антикорупционния закон

Цачева доволна от широката представителност при избора за нови членове на ВСС

Отнема се обаче възможността за анонимни сигнали. "Това е гаранция срещу злоупотреби с предвидените в закона процедури", заяви Стоянов и допълни, че е предвидена защита на подалия сигнал.

Евгени Стоянов не коментира предложението на лидера на БСП Корнелия Нинова относно антикорупционния закон. Той посочи, че представеният от него вариант е удачен. "Комисията се нуждае от обществено доверие", заяви Стоянов.

"Считаме, че формата на управление на Р. България е парламентана. Смятаме, че НС е органът,който в най-висока степен би гарантирал публичност на процедурите по избор на председател и членове на комисията.", заключи Стоянов.