Главният прокурор обособи в структурата на Върховна касационна прокуратура специализирано направление за престъпленията против финансовите интереси на ЕС и осъществяването на взаимодействието с Европейската прокуратура.

Прокурори от отдел 01 "Специализиран" във ВКП ще осъществяват връзка с представителите на Европейската прокуратура. Целта е на национално ниво да се създаде организация за сътрудничество с нея.

Прокурорите ще съдействат на европейските делегирани прокурори по делата за престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като измами, присвояване и разходване не по предназначението на евросредства, както и корупция на служители.

Сформирана е и работна група от прокурори от ВКП за анализ на нормативната уредба и вътрешните методически и организационни актове в прокуратурата за осигуряване на необходимата нормативна, методическа и организационна обезпеченост на взаимодействието между нея и Европейската прокуратура.

За да се реализират приоритетите на Прокуратурата за превенция, разкриване и наказване на битовата престъпност, в структурата на ВКП са обособени и направления за работа по досъдебни производства за престъпления срещу живота и здравето на гражданите и за престъпления против собствеността.