Двайсет и четири български правораздаватели и прокурори успешно завършиха петдневен курс на тема интервюиране на заподозрени в терористична дейност. Курсът беше спонсориран от Посолството на САЩ в София, съобщиха от дипломатическата мисия в София.

Участниците се научиха на добронамерени техники за получаване на достоверна и допустима от съда информация и сведения от свидетели и заподозрени лица. Те бяха тренирани как да достигнат до самопризнания от страна на извършителите на престъпления и терористични актове и как да събират разузнавателна информация с цел възпиране или предотвратяване на бъдещи терористични действия.

Курсът е част от серия обучения, които Американската служба за дипломатическа сигурност е предложила на правителството на България по Програмата за помощ в борбата с тероризма (ATA).

Целта й е да повиши съществуващия капацитет на българските национални институции за борба с тероризма. Предишните обучения в рамките на тази Програма включваха курсове по разпознаване на документи с невярно съдържание и  анализ на поведението, предотвратяване на атаки по лесни цели, защита на жизненоважна инфраструктура, управление на значими инциденти и разкриване на наблюдение.

От създаването си през 1983 година по програмата АТА са обучени и подпомогнати повече от 84 000 чуждестранни правораздаватели и експерти по сигурността от 154 страни.

Тези чуждестранни специалисти и служители по сигурността са се обучавали в откриване на бомби, разследване на местопрестъпления,  охрана на летища и сгради, военноморска охрана, охрана на висши служители и различни други дисциплини, с цел усъвършенстване на техните умения за борба с тероризма и повишаване на подготовката на отделните държави по света в борбата им с тероризма във времена на кризи.