Обвиниха бившия шеф на Военномедицинска академия генерал Стоян Тонев за допустителство и сключване на неизгодни договори. Обвинителен акт е внесен и срещу Мирослава Кадурина – за престъпление по служба и длъжностно присвояване, съобщиха от Военноокражна прокуратура.

Стоян Тонев и Мирослава Кадурина са с парична гаранция за по 10 000 лева.

Доктор Мирослава Кадурина е обвинена в извършване на престъпление по служба, станало от 01 декември 2004 г. до 10 септември 2014 г. в качеството й на началник на клиника „Дерматология и венерология“ към МБАЛ – София към ВМА.

Кадурина е превишила правата си, за да набави за себе си и за групова практика за специализирана медицинска помощ /ГПСМП/ „Дерма Прим МК” ООД, в което е мажоритарен съдружник, имотна облага. Използвайки служебното си качество Кадурина е предоставила на собственото си дружество за безвъзмездно ползване - свободно и неограничено извън определеното с договорите време, шест броя медицински апарати, собственост на ВМА.

Предоставила е на своята групова практика без правно основание, за безвъзмездно ползване - свободно и неограничено във времето, десет броя апарати, собственост на ВМА и зачислени на поверената й Клиника. Тя е използвала безвъзмездно труда на служители към ВМА да извършват процедури на пациенти по нейната частна практика с 12 апарати, които са собственост на ВМА.

От това за Военномедицинска академия са настъпили значителни неимуществени вредни последици, се казва в обвинителния акт. Груповата медицинска практика „Дерма Прим МК” ООД  е осъществявало конкурентна търговска дейност, неразграничима от дейността на Клиника „Дерматология и венерология” към МБАЛ-София към ВМА.

Дружеството на Кадурина е ползвало материални и кадрови ресурси на ВМА за медицински услуги, които са били заплащани на дружеството и по този начин е увредено правилното функциониране на ВМА.

От деянието на настъпили и значителни имуществени вредни последици за ВМА в размер на 6 485 064,81 лева.

Тъй като деянието е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение - Началник на Клиника „Дерматология и венерология” и случаят е особено тежък, тъй като е извършено в продължителен период от време.

За това, че съзнателно е допуснал подчинената му д-р Мирослава Кадурина да извърши това престъпление по служба, генерал Стоян Тонев ще отговаря пред Военен съд София за престъпление по чл. 285 НК.

Военноокръжна прокуратура - София е обвинила д-р Кадурина и в длъжностно присвояване на 774 673 лв. - престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

В периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2014 г., като  Началник на Клиника „Дерматология и венерология” към Многопрофилна болница за активно лечение - София към ВМА, при условията на продължавано престъпление, присвоила пари - 774 673 лв., собственост на Военномедицинска академия, поверени й да ги управлява.

Заплатените от пациенти за извършени в ръководената от нея Клиника медицински дейности, не са били  внесени в касата на ВМА, а сумите по нейно разпореждане са били събирани от двама служители в Клиниката и са й били предавани ежеседмично.

Присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, тъй като е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение, в продължителен период от време, се казва в документите по обвинението.

Генерал Стоян Тонев ще отговаря пред съда и по обвинение в това, че в периода 29.11.2004 г. – 05. 10.2009 г. при условията на продължавано престъпление, съзнателно е сключил четири неизгони сделки с въпросната групова практика за специализирана медицинска помощ „Дерма прим МК“ ООД и ЕТ“ К. – Т. Д.“. От това е произлязла значителна вреда за ВМА в размер на 121803,24 лева и случаят е особено тежък.

На 29.11.2004 г. ген. Тонев е сключил договор с Групова практика за специализирана медицинска помощ „Дерма Прим МК” ООД , по силата на който ВМА е предоставила на търговското дружество за ползване 2 бр. апарати, собственост на ВМА, срещу наемна цена от 87,73 лева месечно.

 

Този договор е неизгоден, защото наемната цена била определена неправилно - не била отразена стойността на абонаментното сервизно обслужване на наетата апаратура, а това било заплащано от ВМА. От този договор е произлязла значителна вреда за ВМА, която Стоян Тонев представлява, в размер на 8 396,15 лв.

На 11.11.2005 г. в гр. София, съзнателно сключил неизгоден договор ЕТ „К.- Т. Д.” - Договор за замяна, по силата на който едноличният търговец доставил на ВМА лазерна система на стойност 168 950,00 евро, а ВМА върнала на производителя  друга  лазерна система на  цена - 79 250,00 евро и заплатила за изравняване на стойността на заменяните апарати разликата в размер на  89 700,00 евро.

От това произлязла значителна вреда за ВМА, която той представлява, в размер на 38 089,85 лева. Случаят е особено тежък, тъй като деянието е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение – началник на Военномедицинска академия и вредата е в особено големи размери, гласят мотивите в обвинителния акт.  

На 03.12.2007 г. съзнателно сключил неизгодна сделка с Групова практика за специализирана медицинска помощ „Дерма Прим МК” ООД - Анекс към договора от 29.11.2004 г., по силата на който се продължава срока на договора, като за ВМА е  произлязла  вреда в размер на 353,64  лв.

На 05.10.2009 г. съзнателно сключил неизгодна сделка с Групова практика за специализирана медицинска помощ „Дерма Прим МК” ООД – отново Анекс  към договора от 29.11.2004 г., по силата на който ВМА предоставила на търговското дружество за ползване апарати, собственост на ВМА, от което е произлязла значителна вреда за ВМА,  в размер на 74 963,60 лева. Случаят е особено тежък, тъй като деянието е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение - началника на Военномедицинска академия и вредата е в особено големи размери.