Кметът на район "Западен" при община Пловдив се сдоби с обвинение във връзка с изграждането на "Зоокът"-Пловдив. Това съобщават от прокуратурата.

Димитър Колев е привлечен като обвиняем от Специализираното звено "Антикорупция" на Софийската градска прокуратура.

Колев е обвинен в престъпление по служба като помагач. Престъплението е извършено в съучастие от кмета на община Пловдив Иван Тотев и заместника му Димитър Кацарски.

Припомняме, че Иван Тотев бе привлечен като обвиняем за това, че в периода 30 април - 17 ноември 2014 г. в град Пловдив, като кмет на община Пловдив и възложител на обществени поръчки е нарушил служебните си задължения по повод изграждане на "Зоокът" - град Пловдив. За община Пловдив са настъпили вреди в размер на 1 млн. лева.

Прокуратурата обвини и заместника на Иван Тотев

Прокуратурата обвини и заместника на Иван Тотев

За Зоокъта те действали при "общност на умисъла"

Миналата седмица обвинения бяха повдигнати и на заместник кмета на Пловдив Димитър Кацарски. Той е обвинен, че умишлено е улеснил кмета на общината Иван Тотев да извърши престъпление по служба във връзка с изграждането на "Зоокът - Пловдив" - да наруши служебните си задължения.

Досъдебното производство по случая е образувано на 03 ноември 2016 г. от Окръжна прокуратура-Пловдив. С постановление на главния прокурор от 15 ноември 2016 г. е разрешено разследването да се проведе извън района на съда, компетентен да разгледа делото, и е разпоредено Специализирано звено "Антикорупция" - СГП да осъществява ръководство и надзор върху досъдебното производство.

Процесуално-следствените действия продължават.

Съдът отстрани от длъжност кмета на Пловдив Иван Тотев

Съдът отстрани от длъжност кмета на Пловдив Иван Тотев

90% от свидетелите са му подчинени

От държавното обвинение поясняват, че районният кмет Димитър Колев е обвинен, че на 28 юли 2015 г. умишлено е улеснил градоначалника Тотев в извършването на престъпление по служба. Той е сключил договор за упражняване на консултантска дейност и строителен надзор при липсата на предпоставки за това.

От съобщението до медиите става ясно, че район "Западен" не е страна по Договор за строителство, който е сключен между община Пловдив и "Запрянови 03" ООД за строително-монтажни работи на обект "Реконструкция и модернизация на "Зоокът" - гр. Пловдив".

Район "Западен" не е възложител и няма качеството на участник в процеса на строителството.

До 10 години грозят кмета Тотев, ако бъде признат за виновен

До 10 години грозят кмета Тотев, ако бъде признат за виновен

Кметът трябва да плати "парична гаранция" в размер на 20 000 лв.

От прокуратурата уточняват, че участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.

Колев е дал възможност на Тотев да започне строеж. За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга.

Кметът на Пловдив Тотев обвинен от прокуратурата за строеж на зоокът

Кметът на Пловдив Тотев обвинен от прокуратурата за строеж на зоокът

В нарушение на Закона за обществените поръчки

Колев е с мярка за неотклонение "Подписка".