Шуменската окръжна прокуратура протестира текстове в общински правилници, които позволяват на председателите на общински съвети да се разпореждат еднолично с парите за издръжка на местните парламенти, съобщиха от прокуратурата.

Тестове в правилниците за организацията и дейността на общинските съвети в Хитрино, Никола Козлево и Нови пазар са били протестирани от Окръжната прокуратура в Шумен по реда на надзора за законност през ноември.

Кметът на Хитрино изключен от ДПС, защото не позволил намеса
Обновена

Кметът на Хитрино изключен от ДПС, защото не позволил намеса

Бил съм само в ДПС, отговори Нуридин Исмаил на Йордан Цонев

Пред съда е оспорена разпоредбата, според която председателят на местните парламенти в трите общини еднолично контролира разходите за издръжка на общинските съвети.

Основанията на държавното обвинение за протестите пред Административния съд в Шумен се съдържат в Закона за местното самоуправление и местната администрация, където осъществяваният контрол върху изпълнението на бюджета е възложено на общинския съвет, а не на неговия председател.

В законодателството не се предвиждат функции на председателя на общинския съвет по отношение на общинския бюджет.

Протестите на Окръжната прокуратура в Шумен до Административния съд в града са подадени чрез общинските съвети.