Националният омбудсман Мая Манолова осъди "Топлофикация София" ЕАД за отказа на изпълнителния директор на дружеството да предостави информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), съобщиха от администрацията на омбудсмана.

Решението с № 1149 от 25 февруари 2019 г. на Административен съд София -град е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заради непосочен адрес от „Топлофикация“ не давали информация на Манолова

Заради непосочен адрес от „Топлофикация“ не давали информация на Манолова

Дружеството предоставя обществени услуги и е длъжно да се отчита, смята омбудсманът

Съдебният процес на омбудсмана с "Топлофикация София" продължи близо три години. През този срок ръководството на общинското дружество отказваше да даде информация за какво са похарчени събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за близо 15 млн. лева. Тези милиони левове са по дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства дружеството е поскало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител и 300 лева по исково производство.

Административният съд на София отмени отказа на "Топлофикация-София" и изпрати преписката на изпълнителния директор за предоставяне на информацията, изрично и изчерпателно посочена в заявлението на омбудсмана.

През 2018 г. съдът отмени "мълчаливия отказ" на изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД. Тогава преписката бе върната за произнасяне, но тогавашния изпълнителен директор отново отказа да предостави исканата обществена информация.

Снимка 409148

Припомняме, на 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация. Омбудсманът не получи в рамките на 14-дневния срок изрично решение съгласно законовите изисквания. Тогава от "Топлофикация София" ЕАД изразиха писмено становище. В него се твърдеше, че исканата информация не е обществено значима.

Ето въпросите:

Снимка 409149

Източник: www.ombudsman.bg

От "Топлофикация София" уверяват, че не дължали информация на обществото

От "Топлофикация София" уверяват, че не дължали информация на обществото

От общинското дружество не казват къде са отишли 10-15 млн. лева

В жалбата си до Административния съд Мая Манолова подчерта, че "топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона".

Манолова, която е и юрист, е категорична, че "исканата информация е "обществена" по смисъла на Закона. В мотивите й пред съда тя изтъкна, че не са спазени изискванията за форма на отказа. Исканата информация не съдържа търговска тайна и налице е надделяващ обществен интерес.

Манолова: "Топлофикация" събира 15 млн. лв. с дела за стотинки

Манолова: "Топлофикация" събира 15 млн. лв. с дела за стотинки

Дружеството плаща огромни суми на адвокатски кантори

Припомняме, по време на съдебната сага от Конституционния съд отхвърлиха искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Това са т.нар. "юрисконсултски възнаграждения", които "Топлофикация" прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Снимка 409150

Източник: ombudsman.bg

С решението на Административния съд се отменя решението с №М-1088/19.11.2018г. на изпълнителния директор на фирмата. От съда изпращат преписка до шефа на "Топлофикация-София" за ново произнасяне и предоставяне на хартиен носител на информацията, която е изрично и изчерпателно посочена в т.1 - т.10 от Заявление с рег. №М-1088/ /07.10.2016 г. Срокът за изпълнение на решението на съда е 14-дневен.