Информационен ден по програмата на Европейската общност за действие в областта за обществено здраве организира Министерство на здравеопазването, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Основните цели на Програмата на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве са да се подобри информацията и знанието за дейностите, извършвани в областта на общественото здраве, да се повиши способността за бърза и координирана реакция на заплахите за здравето и да се подобри превенцията на заболяванията като се определят здравните детерминанти във всички политики и дейности.  

Планът за действие за 2007 г. определя 3 приоритетни области - здравна информация, детерминанти на здравето и заплахи за здравето. С провеждането на тази среща МЗ цели да се повиши успеваемостта на кандидатстващите с проекти по програмата.

Бюджетът на Програмата за 2007 г. е 38,8 млн. евро. Финансовият принос на Европейската общност ще бъде максимум до 60% от разходите по проекта, като максималният процент ще се определя за всеки конкретен случай.

Продължителността на проектите е до 3 години.