Пернишкият административен съд остави в сила решение на Районния съд в Перник от 8 декември 2017 г. за смъртта на работник от ТЕЦ "Република". Това гласи решение на съда.

В документите на съда пише, че техническото състояние на конкретно съоръжение е променлива във времето величина в резултат на експлоатация, атмосферни условия, повишена влажност, овехтялост и др. От това следва, че техническият контрол върху него следва да бъде перманентен, още повече в среда с повишена за здравето опасност в район на минно добиване.

Проверките на "Топлофикация Перник" продължават

Проверките на "Топлофикация Перник" продължават

ВиК мрежата е виновна за авариите

Първостепенният съд е редуцирал размера на имуществената санкция на 3 000 лева. Въз основа на изложеното районният съд е изменил наказателното постановление.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

В решението на Административния съд се цитира, че Районният съд е приел, че макар съоръжението да не е собственост на дружеството, то носи отговорност в качеството му на работодател, отговарящ за безопасността на труда на своя работник.

Приел е също, че техническото състояние на конкретно съоръжение е променлива във времето величина.

Инцидентът е станал на 27 юни 2017 г. около 04,30 ч. М. И. А. - работник обогатяване полезни изкопаеми, работещ на дезинтегратора в Промивно-обогатителен възел, вижда, че удължителя, използван за захранване на преносими ел. инструменти е паднал във водата на работната площадка пред дезинтегратора. Удължителят бил под напрежение и имало искри. Работникът слязъл да го прибере и при намотаването бил поразен от ток. В резултат на обгарянето, по-късно е починал.

Защитната комутационна апаратура не е изключила използвания удължител от напрежението. Съгласно договор от 1 юни 2017г., сключен между "топлофикация" Перник и собственика на съоръжението "Мин индъстри" ЕООД, последният координира прилагането на всички мерки, отнасящи се до безопасните и здравословни условия на труд и поема отговорността за безопасната работа.

Според магистратите, макар съоръжението, където е станала злополуката, да не е собственост на топлофикационното дружеството, правилно е ангажирана административно-наказателната му отговорност в качеството му на работодател, отговарящ за безопасността на труда на своя работник.