Проверката на КЕВР в "Топлофикация Перник" продължава, информира председателят на КЕВР Иван Иванов по повод зачестили случаи на влошаване и прекъсване на топлоподаването в някои райони на града.

Перник протестира срещу терора на Топлофикация

Перник протестира срещу терора на Топлофикация

Перничани останаха без парно в най-големите студове

"Независимо от уверенията на управителя на "Топлофикация Перник" АД, че до края на отоплителния сезон няма да бъдат допуснати други аварии, КЕВР е длъжна да упражни дадените й правомощия и да търси трайно решения на възникналите проблеми с осигуряване на качественото топлоснабдяване в Перник", заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред журналисти.

След като приключи започналата в началото на месеца проверка по граждански жалби, регулаторът ще изготви доклад, обясни Иванов.

Проверяващият екип на КЕВР е поискал от дружеството документи, информация и становища по всяка от постъпилите жалби. Една част от документите са вече предоставени, информира Иванов. Комисията е настояла и за допълнителна информация и сведения по всяка жалба. В съответствие с установения ред, на всяка от жалбите ще бъде даден конкретен отговор.

КЕВР инициира тристранна среща в Комисията с представители на Община Перник и ръководството на "Топлофикация Перник" АД за трайно решение на проблемите.

Петкова нареди проверка в "Топлофикация-Перник"

Петкова нареди проверка в "Топлофикация-Перник"

Във връзка със зачестилите авари и прекъсване на топлоснабдяването

Ръководството на дружеството стриктно да спазва изискванията на нормативната уредба и практиката през последните години, изисква шефът на КЕВР. Изискванията предвиждат при прекъсването на топлоснабдяването за период над 48 часа, потребителите да не заплащат стойността на недоставената през съответния период топлофикационна услуга.

Председателят на регулатора поясни, че "Топлофикация Перник" дължи такива компенсации на потребителите, независимо от типа договори, които те имат с топлопреносното дружество, в т.ч. и по програмата "Лоялен клиент" за преференциални цени на доставяната топлоенергия.

"Типът на договора не освобождава топлофикационното дружество от задължението да доставя качествена услуга, след като и в неговите Общите условия ясно е указано, че при прекъсването на услугата за период, надвишаващ 48 часа, доставчикът дължи компенсации". Това заяви доц. Иванов във връзка със сигналите, че дружеството отказва такива компенсации.

КЕВР проверява "Топлофикация-Перник"

КЕВР проверява "Топлофикация-Перник"

С доклад енергийният регулатор обявява резултатите

Дружеството е дало причини за зачестилите аварии на среща на КЕВР с областния управител на Перник и управителя на "Топлофикация Перник" АД, обясни Иван Иванов.

От "Топлофикация Перник" АД са заявили, че основната причина била, че голяма част топлопреносната мрежа е била изградена паралелно с амортизирани участъци на водоснабдителната мрежа и при пробиви, студената вода облива прилежащите участъци на топлопреносната мрежа, които са с много висока температура. Това води до пробиви в топлопреносната мрежа, което налага подмяната и на част от мрежата на ВиК оператора.