През 2011 г. ще има промяна в начина, по който ще се финансират лекарствата за онкологични заболявания и диализа. Досега те се набавяха чрез тръжна процедура от Министерство на здравеопазването.

От следващата година обаче тези търгове за закупуването на медикаменти ще се правят от лечебните заведения, в които те се отпускат.

При диализата това са 62 лечебни заведения, а при онкологичните медикаменти - 21. От МЗ смятат, че чрез тази промяна ще се осигури много по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до скъпоструващите лекарства.

Стана ясно още, че от следващата година медикаментите за редки болести, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане на пациентите след трансплантация, ще се поемат от НЗОК, обявиха на пресконференция от МЗ. В момента тези лекарства се осигуряват от министерството.

За да получат лекарствата си пациентите ще трябва да отидат в съответното лечебно заведение, където са получавали терапията си до момента. За да няма прекъсвания на лечението на пациентите при промяната, от министерството са осигурили резерви на тези медикаменти до 1 февруари.

От 1 януари 2011 г. те ще преминат към медикаментите за домашно лечение, които се поемат от НЗОК. За да получат лекарствата си пациентите ще трябва да отидат в съответното лечебно заведение, където са получавали терапията си до момента. За да няма прекъсвания на лечението на пациентите при промяната, от министерството са осигурили резерви на тези медикаменти до 1 февруари.

От здравното ведомство припомниха, че в момента медикаменти за диализа и онкозаболявания се разпределят чрез одобряването на протоколи от Централна комисия към МЗ. Процедурата обаче отнема около 3 месеца, които са жизненоважни за онкоболните пациенти.

Новата процедура ще влезе в сила от 1 март 2011 г. Дотогава медикаментите ще се осигуряват от МЗ по досегашния ред. В първото тримесечие на следващата година болниците ще имат възможност да проведат необходимите тръжни процедури. За целта клиниките ще получат целеви субсидии за лекарства, обявиха още от здравното министерство.

Средствата за осигуряване на медикаментите ще се разпределят на базата на броя на лекуваните пациенти през изминалите години, както и на заявките на лечебните заведения за 2011 г.

Общият бюджет за медикаменти за онкологични заболявания за следващата година е около 110 млн. лв. или с 12% повече отколкото бяха парите за тази година. Търговете в здравните заведения ще се провеждат по унифицирани правила, определени от МЗ.

Освен това от здравното ведомство обявиха, че занапред министерството ще осигурява медикаменти само за лечението на инфекциозни заболявания - СПИН и туберкулоза, ваксини по задължителния имунизационен календар, радиофармацевтици, медицински изделия по закона за кръвта и кръвните продукти, китове за диагностика на редки заболявания и пренатален скрининг. Осигуряването на тези медикаменти се поема от министерството.

До сега финансирането на спешните портали беше на база на преминал пациент като за един преминал пациент се заплащаше по 20 лв. Тъй като от 2011 г. министерството на здравеопазването регламентира възможност за създаване на дежурни кабинети с общопрактикуващи лекари, те ще се финансират от НЗОК с 9 млн. лв., стана ясно още по време на пресконференцията.

Парите ще се използват за обслужването на т.нар. неотложни пациенти. Само 30% от случаите, които преминават през спешните портали са неотложни, а останалите пациенти имат нужда от лекарска помощ, но не спешна.

За да не се нарушава достъпът на пациентите до спешните портали, от МЗ са решили лечебните заведения да се финансират чрез т.нар. глобални годишни бюджети. Те ще бъдат определяни на базата на броя на обслужваното население в съответния регион, обясни зам.-министърът.

Средствата, които се заделят за тази помощ, няма да бъдат в размер на 30%, колкото са спешните определени случаи, подчерта Зортев и обясни, че ще бъдат повече от 50% от парите, отпускани през 2010 г. „За да може да се гарантира тази дейност ние даваме гаранции - не ограничаваме достъпа до спешните портали, но с това разделяне на обслужваните пациенти искаме да повишим качеството на спешната помощ, а тя е скъпа", подчерта още зам.-министърът.

Помощта не е само лекарска, а екипна, допълни още той. Заделените средства ще бъдат достатъчни за гарантиране на спешната помощ, а т.нар. неотложна помощ се подкрепя от държавата с 9 млн. лв. през НЗОК. До края на годината ще има конкретни разчети, допълни още Зортев.

„Никой не може да определи колко ще бъдат случаите на спешна помощ през следващата година, но никой няма да ограничи достъпа до спешните портали", категорично заявиха от здравното министерство. „Очакваме, че потокът ще бъде намален предвид разкриването на т.нар. денонощни дежурни кабинети", коментира здравният зам.-министър.

Спешната помощ е помощ и за здравно осигурени и за неосигурени пациенти. „Нашата цел не е административно разпределяне на пациентите", изтъкна Михаил Зортев.