Експерти отказаха на "екстрасенса" Деси правото да бъде забравен в интернет. Становището на Комисията за защита на личните данни разяснява в четири страници, че и обществото има нужда от защита.

По повод приетия Закон за защита на личните данни и международния регламент за Защита на личните данни към медиите е постъпило искане да бъде изтрита от интернет информацията, която разкрива действия и делата, водени срещу определени хора.

"Във връзка с постъпили от медии поредица от идентични искания за становища относно приложението на правото на изтриване (право "да бъдеш забравен") в контекста на обработване на лични данни за журналистически цели, КЗЛД изрази следното становище:

"1. Правото на изтриване (или правото "да бъдеш забравен") не е абсолютно право и упражняването му може да бъде дерогирано на някое от изрично посочените основания в чл. 17, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, вр. с чл. 25з, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на личните данни.

2. Медиите и в частност журналистите са призвани да осигуряват прозрачност и информираност на гражданите, като по този начин способстват за защитата на обществения интерес", се казва в становището на КЗЛД.

Според експертите, в конкретния случай има основание за отказ на предявеното право на изтриване на лични данни. Причината е, че обработването на тези данни е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване. То засяга и правото на информация.

"И не на последно място за изпълнението на задача от обществен интерес, която обуславя необходимостта от информиране на обществото, както за извършените престъпления, така и за личността на извършителя, предвид неговата завишена обществена опасност", се казва в становището на Комисията.

Третият довод, с който отказват на Десислав Велков искането да се изтрие името и деянията му от архивите, е че срокът за оповестяване на журналистическа информация, съдържаща лични данни следва да е съобразен с принципа за "ограничение на съхранението" е относно целите на съхранение на данните.

Припомняме, на 20 декември 2016 г. Десислав Велков бе осъден на шест години затвор от Пловдивския районен съд. Велков бе осъден да изтърпи присъдата си при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Той бе многократно обвиняван за блудствени действия.