Хоспис за тежкоболни хора ще бъде открит в град Елена, съобщи БНР.
Той е създаден по проект на общината и местната болница, като е финансиран с повече от 160 хиляди евро от програмата ФАР.

Социалното заведение е оборудвано с техника за непрекъснато следене състоянието на пациентите и модерна апаратура за терапия и рехабилитация.

Капацитетът на хосписа е 16 души, но персоналът му ще оказва помощ и на тежко болни хора по домовете им.