В петък публично отварят офертите за издаването на личните документи. Това стана ясно от думите на вътрешните работи Румяна Бъчварова пред парламентарната вътрешна комисия.

Договорът на фирмата, която сега издава личните карти и задграничните паспорти е изтекъл на 30 април тази година. Две фирми са се явили към момента.

В същото време в дневния ред на ресорната комисия влезе законът за личните документи, които въвеждат и биометрични данни. С предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

Законопроектът не предполага задължителна смяна на личните карти на българските граждани - промяната ще стане поетапно при изтичане на настоящите лични карти.

По данни на Министерството на вътрешните работи всяка година поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст се издават по около 600 000 лични карти, като в някои години този брой се очаква да нарасне до 1 600 000.

Отчетена е необходимостта от осигуряване на допълнителни защити и повишаване на сигурността на личните карти. Предвидено е данните, съдържащи се в машинночетимата зона на личните карти, да бъдат записвани служебно и във вградения електронен носител на информация, като бъдат защитени от подправяне с криптографски методи посредством електронен печат на Министерството на вътрешните работи по смисъла на Регламент на ЕС.

По този начин се въвежда лесен и достъпен допълнителен метод за проверка на автентичността на личните карти чрез стандартна валидация на цифровия сертификат на електронния печат, която може да се извършва и автоматизирано по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис по аналогия с валидациите на квалифицираните електронни подписи.

Съществено предимство на този подход е това, че проверка за автентичност на лична карта ще може да извършва всеки, на когото лицето я е предоставило, без да има необходимост и нужда от право на достъп до чувствителни биометрични данни.

Възможност за ползване на електронни услуги се предоставя и на пребиваващи в страната чужденци, като на електронния носител в разрешителното за пребиваване се дава възможност за запис на удостоверение за електронна идентичност и квалифицирано удостоверение за електронен подпис.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато Министерството на вътрешните работи ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител.