На заседание на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) е взето решение за сезиране на Конституционния съд (КС) заради поправките на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които предвиждат от 5 ноември 2017 г. делата за корупция по високите етажи на властта и срещу магистрати да се разглеждат не от Софийския градски съд (СГС), а от Специализирания наказателен съд (СпНС).
Промяната в НПК бе гласувана в края на първата сесия на 44-то Народно събрание.

Мнозинството от върховните съдии са на мнение, че промяната на подсъдността на престъпленията срещу високопоставени служители на държавната администрация, както и срещу съдии, прокурори и следователи, противоречи на основния закон, коментираха пред "Правен свят" магистрати, участвали в заседанието на Пленума на трите колегии на ВКС.

Освен това върховните съдии били възмутени от решението на депутатите да дадат повече правомощия на специализираните магистрати, още повече, че анализи именно на Наказателната колегия на ВКС са разкрили неефективната работа на спецправосъдието от неговото създаване преди пет години.

На свое заседание, проведено на 27 октомври 2017 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) отложи обсъждането на т. 1 от дневния ред - "Проект на искане до Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)", с оглед на гласуваните днес от Народното събрание изменения и допълнения на ЗСВ.

По отношение на т. 2 от дневния ред - "Проект на искане до Конституционния съд на Република България за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със ЗИДНПК", Пленумът на Върховния касационен съд гласува мандат на Аналитичното звено на Наказателната колегия на ВКС за допълване на искането, съобщах от ВКС.

На днешния Пленум на ВКС е решен и друг казус - възникналият конфликт между председателя на ВКС Лозан Панов и досегашния му заместник и ръководител на Гражданската колегия Красимир Влахов.
Мнозинството от върховните съдии са подкрепили Панов в искането му да предложи за одобрение от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за негов заместник - кандидатурата на съдия Светла Димитрова, която е ръководител на Трето гражданско отделение на съда.