Анализът на данните от изминалата година показва спад в нивото на криминалната престъпност в област Враца. С над 2% е ръстът на разкритите престъпления.

Регистрираните на територията на Врачанска област заявителски материали са 4539 - с 591 по-малко в сравнение с предходната 2008 година, съобщават от МВР. Нивото на криминалната престъпност на база регистрирани престъпления също отбелязва спад с 5.7% - 3396 регистрирани през 2009 г. срещу 3600 за 2008 г.

Полицията е разкрила 42.7% от регистрираните криминални престъпления, което представлява ръст на разкриваемостта с над 2%. През 2009 г. има извършено едно двойно умишлено убийство, чийто извършител е установен, но поради продължаващото досъдебно производство, статистически не е отчетено като разкрито.

Престъпленията против собствеността бележат спад в нивото си и ръст в разкриваемостта в сравнение с 2008 г. - 31.7% разкриваемост при 2275 регистрирани през 2009 г. спрямо 2360 регистрирани с 29% разкриваемост за предходната. Постигнато е активно взаимодействие между полицейските структури, местните органи за управление и обществеността при съвместното решаване на конкретни задачи.