36 954 лични карти са издали от 27 февруари в Дирекция "Български документи за самоличност" и в звената БДС в СДВР и ОДМВР, съобщиха от МВР. За същия период са приети 32 813 заявления за нови лични документи.

В Дирекция "Български документи за самоличност" има организация за ускорено издаване на лични карти с изтичащ срок на валидност. Хората, които са с изгубени/повредени лични карти или документи за самоличност с изтекъл срок на валидност могат да получат удостоверения, които ще им осигурят възможност да гласуват, ако новите им лични документите не са готови към деня на изборите.

В МВР е създаден оперативен щаб, който работи под ръководството на зам.-главния секретар на МВР. Аналогични щабове работят и в СДВР и ОДМВР в страната. От ведомството на служебния министър Пламен Узунов уверяват, че са предприети необходимите действия за обезпечаване на сигурността, опазване на обществения ред и охрана на избирателните секции и изборни помещения.

Денонощно работят откритите в МВР линии за подаване на сигнали, свързани с нарушения на изборния процес: тел. 02/982 2232, факс 02/982 56 46, имейл: izbor@mvr.bg.

За осигуряване на пожарната безопасност на обектите, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, към 20 март са проверени общо 5526 обекта. В 683 от тях са установени нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, връчени са 676 писмени разпореждания.
Издадени са четири акта за установяване на административни нарушения и седем уведомителни писма, допълват от вътрешното ведомство.