Могат да се подават оферти за обществената поръчка за купуването на 400 линейки. Срокът за подаването на офертите е 10 август.

Куха фирма разтакава и съда заради поръчката за 400 нови линейки

Куха фирма разтакава и съда заради поръчката за 400 нови линейки

Жалбоподателят по обществената поръчка за закупуване на 400 линейки умишлено възпрепятства образуването на производство

На 6 юли Върховният административен съд остави без уважение искането за спиране на обществената поръчка за закупуване и доставка на спешните автомобили.

След като решението на съда стана ясно Министерство на здравеопазването възобнови обществената поръчка, като сроковете за подаване на оферти бяха удължени в съответствие със Закона за обществените поръчки.

Планирано е офертите да бъдат отворени на 13 август 2018 г.

Жалба до ВАС спира поръчката за закупуване на линейки

Жалба до ВАС спира поръчката за закупуване на линейки

Дружество със 100 лв. капитал спира купуването на 400 линейки