Полицаи предотвратиха незаконното изнасяне на ценна каменна плоча, съобщиха от МВР.

Внушителна надгробна каменна плоча с тегло около 1 200 кг с изсечен върху нея надпис, е открита в района на античния град Хераклея Синтика, мeстност Рупите край Петрич. Тя е запазена за поколенията на мястото, на което е била поставена.

Сигнал подал директорът на Националния археологически институт с музей при БАН. Той помолил за съдействие по установяването на ценния паметник. В процеса на предприетото разследване служителите от сектор "Престъпления, свързани с културно-исторически ценности" в ГДНП стигнали до кръг от лица. Те предлагали мраморната плоча с приблизителни размери 60/60/150 см с надпис на старогръцки език, открита в района на Рупите.

На 4 април е установено точното местонахождение на археологическата културна ценност и са уведомени директора на Историческия музей и кмета на Петрич.