Правозащитници искат промяна на правилата и практиките, по които държавата ни експулсира граждани. Поводът е решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото на турския гражданин срещу България за практиката по прилагане на реадмисионни споразумения с Турция и други държави. От ЦПП - Глас в България настояват за промяна в миграционните политики като цяло, така че да бъдат спазвани националните и европейски правни норми във всеки един случай.

Според правозащитниците случаят на турския гражданин не е изолиран, а е част от систематична практика на отблъскване от територията на нуждаещи се от закрила турски граждани, както и други търсещи закрила уязвими лица, за което България е систематично критикувана на европейско и международно ниво. Те са публикували анализ по темата за достъп до територия с препоръки.

Статистиките на МВР показват - за 2020 г., 60 турски граждани са задържани на влизане през държавната ни граница, а от началото на 2021 г. до края на м. юни броят им възлиза на допълнителни 26 лица - трета по процент националност след Афганистан и Сирия. Според статистиките на ДАБ общо от началото на 2020 г. до юни 2021г., 20 турски граждани са потърсили закрила в България, един от които е получил хуманитарен статут.

Припомняме, преди дни страната ни беше осъдена от съда в Страсбург за репатрирането на турски журналист през 2016 г. Той в момента излежава присъда в затвор.