Предлагат съдия Величка Цанова за председател на Софийския градски съд. Това предложение бе прието от общото събрание на СГС и ще бъде внесено в Съдийската колегия на ВСС, която да избере съдия Величка Цанова за председател на Софийски градски съд, съобщиха от ВСС.

От 75 присъстващи с право на глас, "за" гласуваха 61 съдии. Нямаше нито един против, а 14 се въздържаха. Кандидатурата й бе издигната от 43-ма съдии.

Съдия Златка Чолева, една от издигналите кандидатурата на съдия Цанова, мотивира предложението с думите, че Величка Цанова е от 11 години в СГС.
Тя е мъдър и диалогичен човек, умее да отстоява независимостта на съда, има уши да чуе проблемите на съдиите и има сила и смелост да ги разреши.
Освен това е почтен човек, който има принципна позиция, която отстоява, дори когато обира личен негатив, каза Чолева.

Съдия Цанова благодари за доверието и каза, че ще се постарае в съда да има добър микроклимат и взаимно доверие. Ще използвам всички законови механизми на Общото събрание, за да управляваме заедно, обеща Величка Цанова.

Шефът на СГС изненадващо подаде оставка

Шефът на СГС изненадващо подаде оставка

Калоян Топалов е посочил лични причини...

Припомняме, председателят на ВКС Лозан Панов предложи в началото на октомври съдия Красимир Машев за шеф на СГС. Малко преди това на Общото събрание на съдиите от СГС бе определена съдия Десислава Попколева и предложението бе изпратено на ВСС.
Малко по-късно в пространно писмо до ВСС първият зам.-председател на СГС съдия Мина Мумджиева заяви, че би се оттеглила, ако бъде определена за временен шеф на СГС, защото би попаднала в конфликт на интереси.

На 30 октомври Общото събрание на Софийския градски съд не прие предложението на съдии от СГС, съдия Геника Михайлова да бъде предложена на Съдийската колегия на ВСС за административен ръководител на СГС.