От община Стара Загора предупреждават за взривове по междугарието Змейово - Стара Загора. Заради изграждането и обновяването на железния път от 17 юли започват взривове в сервитута на релсите. Взривните работи ще бъдат извършвани между 10:00 и 15:00 часа.

От Общината се обръщат към жителите в околността с молба да не излизат и да не предприемат действия в близост до жп линията по време на взривните работи.

При самото взривяване ще се подават сигнали със сирена, предупреди общината.

Взривните работи ще се извършват от фирма "Илмакс" ЕООД гр. Габрово с отговорник инж. Илиян Ганчев Ганчев.