Върховната административна прокуратура (ВАП) продължава да настоява Комисията за защита от дискриминация да вземе мерки във връзка с приема на деца в учебните заведения.

ВАП се самосезира за допълнителни критерии за класиране на ученици в първи клас в някои училища в гр. София.
С допълнителни критерии, с които се натрупват точки, педагогическите съвети въвеждат предимства от рода на: родители на деца, които към датата на подаване на заявлението са на постоянен трудов договор в МОН, СО или държавната администрация; дете, на което един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация; дете на работещи в сферата на образованието и т. н.

Въпросните критерии се приемат съобразно т. 9 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
По инициатива на ВАП законосъобразността на току-що посочената разпоредба е оспорена пред Административен съд - София град.

ВАП констатира, че въпросните критерии, въведени от педагогическите съвети, са дискриминационни практики.

Ето защо, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес, е сезирана Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ в качеството ѝ на специализиран държавен орган за осигуряване на равенство в третирането с оглед образуване на производства за проверка на спазване на нормативните изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас в страната.

След стартиране на действията по реда на надзора за законност във ВАП са получени още сигнали от граждани с конкретни твърдения за прилагане на подобни дискриминационни критерии. Тези жалби също са изпратени в КЗД по компетентност.

От ВАП е уточнено изрично, че нормата от Системата е оспорена по съдебен ред, но въпреки това представените сведения сочат, че от КЗД са ангажирани единствено МОН, Регионално управление на образованието, Председател на Столичен общински съвет и Кмет на Столична община.

Предвид неуведомяването на ВАП за предприемане на действия за проверка за наличие на дискриминация в други училища на територията на цялата страна, получената информация не сочи на цялостно изпълнение на правомощията на КЗД.