Върховна административна прокуратура (ВАП) протестира повишението на цените на ВиК услугите, утвърдено от КЕВР, съобщиха от институцията. Прокуратурата иска Административен съд - София град да отмени решението на КЕВР от 15 декември 2017 г. за повишаване на цените на В и К услугите.

В документа на прокуратурата е записано, че данните на Националния статистически институт (НСИ), с които бе оправдано поскъпването на цената на водоснабдителната услуга, са приложени незаконосъобразно от административния орган (КЕВР).

Водата в 14 области поскъпва след Нова година
Обновена

Водата в 14 области поскъпва след Нова година

КЕВР взе окончателно решение на закрито заседание

Мотивът на прокуратурата е, че от данните, публикувани от НСИ е видно, че обсегът на индекса на потребителските цени (ИПЦ) е несравнимо по-голям от инфлацията, която влияе върху разходите на ВиК операторите. Затова не е случайно, че видовете разходи, върху които влияе инфлацията, съответно начисляването на инфлация само върху тях не намират реално описание и в материалите по административната преписка, и в други актове, произхождащи от КЕВР, пише прокуратурата.

По посочения начин от Комисията за енергийно и водно регулиране директно е пренебрегната императивна правна уредба, гласи становището на прокуратурата.

Плащаме по-скъпата цена на водата, докато съдът не реши друго

Плащаме по-скъпата цена на водата, докато съдът не реши друго

Очакват представители на КЕВР в парламента след 10 януари за ЕРП-тата

Припомняме, с решение № Ц-34/15.12.2017 г. на КЕВР бяха утвърдени по-скъпите цени на водата от 1 януари 2018 г. за 14 града.
Това засяга "Софийска вода" АД, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян, "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра, "В и К" ООД, гр. Кърджали, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе, "Напоителни системи" ЕАД, "В и К - Златни пясъци" ООД, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол и "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца.

Хората от Бургас, Враца и Ямбол протестираха поскъпването и това даде мотив на ВАП да оспори и решението на КЕВР с останалите градове. При проверката от КЕВР са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила.

Прокуратурата обжалва решението на КЕВР за новата цена на водата

Прокуратурата обжалва решението на КЕВР за новата цена на водата

Бизнес-плановете на ВиК операторите не са приети окончателно

От Върховната административна прокуратура припомнят, че ВиК услугите засягат всички, но за поскъпването им не имало организирано обществено обсъждане. Промени в проекторешението са правени само на закрити заседания, като не е предоставена възможност за искания, бележки и възражения на други лица. На следващо място, при вземане на решението е разкрито противоречие с материалноправни разпоредби, мотивира се прокуратурата.

Не на последно място, при издаване на решението от КЕВР е допуснато противоречие с целта на закона, пряко произтичащо от несъобразяването с нормативните изисквания, фиксирани по-напред, пишат от ВАП.

"Така е, защото с преждеописания подход комисията на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури спокойното повишаване на съответните цени", пише в проверката на държавното обвинение.

Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на В и К услугите неминуемо ще се повиши.

От прокуратурата са установили и неспазване на правилата за документално оформяне на произнасянето на комисията. Според тях начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението /тези правила са доразвити в устройствения правилник на КЕВР/.

От ВАП не е подминато и т. нар. "социална поносимост на цената на В и К услугите". Определената база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на едно лице, не надхвърля 2,5 % от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

При тази дейност от КЕВР са отречени данните от изследването "Наблюдение на домакинските бюджети" и са приети данните от изследването "Статистика на доходите и условията на живот". Второто изследване не е публично достъпно.

Още през 2015 г. от КЕВР е направено сравнение. То е установило, че изследването "Статистика на доходите и условията на живот" "...значително ще увеличи размера на социалната поносимост на цените на В и К услугите..." и същите данни "...на практика неутрализират ефекта от намаляването на размера на социалната поносимост от 4 на сто на 2,5 на сто, извършен с промените в Закона за водите от 2015 г."

Критерият за социална поносимост е отреден за отчитане на ефекта върху потребителите, а не само върху В и К операторите на фона на нормативната регламентация, че водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане.

В ползваното от КЕВР изследване "Статистика на доходите и условията на живот" данните за доходите са по-високи с около 50% спрямо доходите от изследването "Наблюдение на домакинските бюджети". Според НСИ по-голяма е и максималната грешка при тези данни.

Крумова защити КЕВР за водата с инфлационния процент

Крумова защити КЕВР за водата с инфлационния процент

За първи път имало и ясна стратегия за това как да се подпомогнат най-бедните, за да имат достъп до вода

Цените за Силистра, Монтана, Шумен, Сливен, Кърджали, Враца, Бургас надхвърлят прага на социалната поносимост или са близо до него, е установила проверката на прокуратурата. Така от КЕВР с подмяната на смисъла на въпросната информация се утежнява положението на потребителите.

В контекста на отразеното, показателна е нагласата на административния орган непременно да увеличава цените на В и К услугите, се казва в документа на ВАП.