Върховна административна прокуратура протестира решения на КЕВР за цената на ВиК услугите.

На 22 и 28 декември Върховната административна прокуратура протестира пред Административния съд в София решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с които се одобряват бизнес плановете за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г.

КЕВР намали цената на водата

КЕВР намали цената на водата

КЕВР манипулативно използва числата, в интерес на ВиК операторите, категорична е Мая Манолова

От ВАП са установени съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като КЕВР се произнася по бизнес-планове, чиито окончателни редакции не са съгласувани от съответните асоциации по ВиК, съобразно правилото на чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите.

Спазването на цитираното нормативно изискване е безусловно задължително, включително и в случаите, в които след първоначалното съгласуване в бизнес-плановете от асоциациите по ВиК, от оператора на ВиК услуги се внасят корекции, променящи одобрените параметри.

По този начин от КЕВР са пренебрегнати повелителни правни норми с цел да се осигури вземането на решения за удовлетворяване на исканията на посочените ВиК оператори.

Прокуратурата подхвана новата цена на водата в Бургас, Ямбол и Враца

Прокуратурата подхвана новата цена на водата в Бургас, Ямбол и Враца

Върховната административна прокуратура се самосезира

В съответствие с конституционните прерогативи на прокуратурата да следи за спазване на законността са подадени протести против решенията на КЕВР. Проверката на ВАП продължава.

Мая Манолова атакува актове на КЕВР за цената на водата

Мая Манолова атакува актове на КЕВР за цената на водата

Според закона трябва да има общи условия в договорите