Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР намали цената на водата, след многократно призоваване от страна на омбудсмана Мая Манолова регулаторът да я преизчисли, според коректния период на инфлацията.

В становището си до председателя на комисията Иван Иванов от 11 декември, както и в редица свои медийни изявления, омбудсманът бе категорична, че КЕВР манипулативно използва числата, в интерес на ВиК операторите, което доведе до драстичното увеличение на цената на водата в 14 области.

Крумова защити КЕВР за водата с инфлационния процент

Крумова защити КЕВР за водата с инфлационния процент

За първи път имало и ясна стратегия за това как да се подпомогнат най-бедните, за да имат достъп до вода

Манолова аргументира твърденията си с факта, че вместо инфлацията от януари до октомври, която е 0,7 %, регулаторът е взел предвид справка от декември 2016 г. до края на октомври тази година - 1,9 %. Омбудсманът посочи също, че инфлацията следва да се изчислява от момента на влизане в сила на утвърдената цена за 2017 г. за ВиК услугите, която е различна за операторите.

В резултат на "натиска", който националният обществен защитник оказа върху КЕВР, на 15 декември комисията излезе с ново решение, в което ясно личи, че след преизчислението на инфлацията, първоначалното увеличение на цената на водата намалява с няколко пункта в 14-те области на страната.

Снимка 330062

Източник: Пресцентър омбудсман

Мая Манолова е категорична, че до драстичния скок нямаше да се стигне и ако КЕВР за изчисление на социалната поносимост не е ползвала избирателно изследване на Националния статистически институт - НСИ за средно месечните доходи на домакинствата, в което данните са 100 % по-високи, спрямо аналогично такова, отново публикувано на сайта на НСИ.

Омбудсманът е убедена и настоява, че ако се вземат по-ниските данни от изследването на НСИ, увеличението ще е далеч по-поносимо, а в три области - Монтана, Кърджали и Силистра, изобщо не би трябвало да има увеличение на цената на водата.