Министерство на енергетиката трябва да провери поречията на реките в страната за незаконен добив на злато. Проверката е наредена от Върховна административна прокуратура (ВАП) на основание чл. 145 ал. 1 т.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Прокуратурата се е самосезирала след разследващ репортаж на БТИ. Образуваната преписка е за твърдения в медиите, че по поречието на река Струма се извърша нерегламентиран добив на злато.

Проверка трябва да направят и териториалните прокуратура въз основа на данни на кметовете по чл. 90 ал. 1 т. 5 б. "а" и чл. 93 ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ). След проверките, проведени от МЕ и от кметовете, трябва да се изпрати до ВАП информация, в която да е описан броят на проверените случаи, броят на установените нарушения, както и броят на съставените актове за установяване на административни нарушения и на издадени наказателни постановления.

В случай че по време на проверките се установят данни за нарушения от компетентността на други контролни органи, следва те и ВАП да бъдат уведомени.

Ако бъдат установени данни за престъпление от общ характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните прокуратури, за което да се информира и ВАП.