Няма данни за престъпления в доклада за Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Затова и Софийска градска прокуратура е постановила отказ за образуване на досъдебно производство.
Това заяви говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова във връзка с исканията на БСП за разсекретяване на доклада от ДАНС. Българска акцизна централизирана информационна система - БАЦИС, e била проверена от Софийска градска прокуратура по сигнал, подаден от Валентин Златев.

Валентин Златев е в прокуратурата

Валентин Златев е в прокуратурата

Най-вероятно Златев е призован заради твърденията му, че българите купуват контрабандно гориво

В него той твърди, че е налице опасност от манипулиране на данните, неотчитане на всички действия и съответно невъзможност на държавата да установи дължимите акцизи. Сигналът е постъпил в Софийска градска прокуратура още през 2015 г. По него СГП е разпоредила извършването на проверка от страна на ДАНС.
Резултатите от проверката на ДАНС са предоставени в един междинен и един окончателен доклад с гриф "секретно" на ДАНС. Арнаудова поясни, че принципно само органът, засекретил информацията, може да я разсекрети.

"По този случай СГП постанови отказ да се образува досъдебно производство", посочи Арнаудова. По думите й, няма данни за извършено престъпление от общ характер във въпросните проверки.

Решението на СГП е подложено на контрол от страна на ВКП, която също е потвърдила решението на градската прокуратура. Арнаудова поясни, че докладът на ДАНС е изпратен на главния прокурор, който от своя страна го е изпратил на министър-председателя Бойко Борисов "за сведение".

Тя потвърди, че доколкото е информирана, впоследствие министър-председателят го е изпратил на министъра на финансите с указание за предприемане на мерки за недопускане на каквито и да е пропуски при управление на системата БАЦИС, за да не се допусне нарушаване на фискалния интерес на държавата.