Върховната административна прокуратура е установила 103 общински наредби с незаконосъобразни текстове. Това съобщават от държавното обвинение.

Във въпросните наредби се предвиждат санкции, които са различни от закрепените в Закона за движение по пътищата (относно забрани за паркиране), в Закона за закрила на детето, Закона за здравето, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (във връзка с неспазване на забраните за продажба на алкохолни напитки и/или тютюневи изделия на деца).

От прокуратурата поясняват, че са организирали проверката по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, които са приети от местните органи и са във връзка с опазването на обществения ред в общините.

При проверката са установени противоречия с разпоредбите на Закона за закрила на детето. Те се отнасят до режима за пребиваване на деца на обществени места. В тях са предвидени различни правила според възрастта на децата, годишен месец или сезон, конкретен вид на посещаваните обекти и други. Законът обаче такива разграничения не познава.

При проверката от ВАП са открили разпоредби за необжалваемост на наказателни постановления в определен размер. С това се нарушавали конституционни принципи за правовата държава и правото на защита.

Имало и разпоредби, според които глобата можела да се заменя с обществено полезен труд. Това обаче не е предвидено в закона.

Открити са и разрешения, които не са съответни на Закона за българските лични документи. Според него гражданите имат задължения да удостоверяват своята самоличност при поискване само от компетентни длъжностни лица, определени със закон, не и от други лица, посочени от общинските съвети от рода на обслужващ персонал в заведения.

От прокуратурата инициират съдебно-административни производства за отмяна на незаконосъобразни разпоредби от общинските наредби.

Проверките са в начален етап и продължават. Въпреки това са подадени 6 броя протести до административните съдилища.