Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира по медийни публикации, които цитират министъра на туризма Николина Ангелкова, че на плажа на "Слънчев бряг" има имоти - частна собственост. Информацията е от ВАП.

Мотивите да започне проверка на тези данни са, че крайбрежната плажна ивица, като обособена територия, съставена от отделни морски плажове, представляваща част от морския бряг към прилежащата му акватория, е изключителна държавна собственост. Това е по силата на чл.18, ал.1 от Конституцията и чл.6, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

Офшорки искат да превърнат Банско в новия Слънчев бряг, разтревожени от АБВ

Офшорки искат да превърнат Банско в новия Слънчев бряг, разтревожени от АБВ

Битката за Пирин е за опазването на малкото общи блага

Според Закона за държавната собственост /ЗДС/ се касае за публична собственост, като според чл.69, ал.1 от същия закон актовете за държавна собственост, се съставят в два екземпляра от звено "Държавна собственост" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Територията на морския плаж е публична държавна собственост.

Крайбрежната плажна ивица попада в охранителна зона "А", в която режимът на особена териториално-устройствена защита е стриктен - чл.9 и чл.10 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Разчистват плажа на "Слънчев бряг" от бетон

Разчистват плажа на "Слънчев бряг" от бетон

До средата на май трябва плажът да е разчистен

От ВАП са преценили, че трябва да организират защитата на публичната държавна собственост. Те са потърсили и съдействието на регионалния министър, тъй като ведомството му е отговорно за територията на плажовете.

Срокът на проверката на ВАП, в която трябва да се даде информация за взетите решения и предприетите действия е до 16 април 2018 г.