Окръжна прокуратура-Смолян разследва престъпление по служба заради прекратен договор за експлоатация на сметището край Рудозем

Досъдебното производство се води срещу неизвестен извършител за прекратен договор за експлоатация на сметището в местността "Бунарски дол", с. Бърчево, общ. Рудозем.

Става дума, че за периода от 19 май 2014 г. до септември 2016 г. в Рудозем, кмет, секретар на община или друго длъжностно лице от Общинската администрация при Община Рудозем, е нарушил и/или не е изпълнил служебни задължения при прекратяване на договор за експлоатация на общинско депо.

Прекратяването на договора с фирма "Боропласт" ЕООД е възможно да са били нарушени разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите, като е била издадена заповед на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация за забрана на достъп на външни лица до депото и с това е ограничен достъпа на търговското дружество до сметището.

Според прокуратурата целта е била да има облага за някого и да се причини другиму вреда. Това е можело да доведе вредни последици за общината или.

Разследването е започнало след подадена жалба до прокуратурата, в която се твърди, че фирмата "Боропласт" ЕООД е имала сключен договор за експлоатация на депото за срок от десет години - до края на 2017 г., сключен от община Рудозем, като възложител, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, но бил прекратен едностранно от община Рудозем на 19 май 2014 г.