Заради липсата на кворум главният прокурор Сотир Цацаров отложи Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Събранието за избор на нов състав на ВСС от прокурорската квота се провежда в две последователни съботи.

Главният прокурор Сотир Цацаров посочи, че според преброяванията по списъци присъстват 557 колеги. "При това положение според разпоредбите на закона събранието се отлага с един час и започва в 11.00 часа", каза Цацаров.

Право да участват в събранието имат 1505 магистрати. Те ще гласуват за 12 кандидатури: Галина Христова Стоянова -заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София; Георги Стойков Кузманов - прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас;
Гергана Найденова Мутафова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив; Даниела Илиева Машева - прокурор във Върховна касационна прокуратура; Евгени Иванов Иванов - прокурор във Военно-апелативна прокуратура; Ивайло Стефанов Медаров - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - София; Магдален Тошев Маринов - прокурор във Върховна касационна прокуратура;

Мери Десюва Найденова - прокурор във Върховна административна прокуратура; Огнян Пеев Дамянов - прокурор в Окръжна прокуратура - Разград; Пламен Василев Найденов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник; Пламен Иванов Марков - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура и Ясенка Димитрова Шигарминова - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив.