При Апелативна прокуратура-София е образувано досъдебно производство за замърсяване на яз. Пчелина и р. Струма.

Прокуратурата е била сезирана с жалба от Сдружение "Балканка", съдържаща данни за евентуално увреждане на защитена зона "Земен", причинено от експлоатацията на ВЕЦ "Пчелина", собственост на "Пауър Туенти Туенти" ООД.

От извършената проверка по преписката се установява, че контролните органи - РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", няколкократно са констатирали нарушения при дейността на ВЕЦ-а: несъобразяване на водовземането с регистрираното ниво на язовира, преработени водни количества над допустимата норма, включително в периода на маловодие и размножаване на рибната фауна, както и неизпълнение задължението за монтиране техническо средство за аерация на водата.

Дружеството е било санкционирано с наложени глоби.

Затвориха предприятие, замърсявало река Струма

Затвориха предприятие, замърсявало река Струма

Установени са 4 колектора, които отвеждат отпадъчни води в реката

Налице са данни за лабораторни анализи, на взети през 2017 г. и 2018 г. проби от три участъка на р. Струма, съгласно които пробите от района на ВЕЦ "Пчелина" индикират химично замърсяване, дължащо се на водовземане от придънните слоеве на язовира и изпускането на тези води в реката.

По преписката е приложен и доклад от "Национален природонаучен музей" при БАН, в който са отразени данни от хидрохимични измервания, свидетелстващи за ниско съдържание на кислород и високи концентрации на биогенни вещества, създаващи несъвместимост на условията за живот на екосистемите. Поради липсата на водни екосистеми в участъка на р.Струма под яз. Пчелина е формирано заключение, че всички риби от този участък са били изтровени и отнесени от течението на реката.

Бяла пяна отново потече в река Струма край Перник

Бяла пяна отново потече в река Струма край Перник

Взети са проби от три пункта

Назначена е екологична и физико-химическа експертиза.

Като свидетели ще бъдат разпитани представители на контролните органи, констатирали нарушенията, на дружеството - собственик на ВЕЦ "Пчелина" и жалбоподателя.

Припомняме, че на 12 юни тази година бяла пяна покри реката. На 3 октомври реката отново беше покрита от бяла пяна.

Язовир "Пчелина" не е подходящ за отглеждане на риба

Язовир "Пчелина" не е подходящ за отглеждане на риба

Той е създаден като утайник и зарибяването му не е съгласувано

Във Фейсбук страницата "Да спрем бракониерството на язовир Пчелина - Лобош" хората, които се грижат за язовира на доброволни начала сигнализираха за мазни петна във водата, които се разнасят бързо. Те търсят помощ чрез някой, който познава хора на ключови позиции по министерства, защото РИОСВ и други институции не им обръщат внимание. До 24 часа, пишат те, ако не се вземат мерки, ситуацията става необратима.

Според местни рибари, които доброволно охраняват и почистват язовира, в продължение на четири месеца река Струма е текла в различни цветове - червена, жълта, имало и пяна.