Стъпката, която правите, е в правилната посока, оптимисти сме, че зоополицията ще се утвърди като работещо звено, заяви министъра на вътрешните работи Валентин Радев на работна среща с представители на неправителствени организации и Столична община.

Ролята на зоополицията е контролираща, служителите работят и ще продължат да работят по случаи на извършени престъпления спрямо животни, отбеляза министър Радев. Същевременно той посочи, че за опазване живота и здравето на животните са необходими съвместните усилия на всички институции, ангажирани с този проблем, както и активната роля на общините, необходимо е и изграждането на механизми за взаимодействие.

С 433 зоополицаи ставаме едва втората страна в Европа с подобно звено

С 433 зоополицаи ставаме едва втората страна в Европа с подобно звено

Зоополицаите ще отговарят на сигнали в цялата страна

За първи път има конкретика и нещата започват да се случват, е общата позиция, изразена от представителите на неправителствените организации. Те подкрепят идеята за допълнително обучение на зоополицаите и насоката да се използват добрите практики на Холандия. В рамките на срещата са изразени притеснения от случаи на отровителство на кучета и на използването на огнестрелно оръжие. Акцентират и върху проблеми, свързани със задължителната регистрация на домашни животни, засегнати са и въпроси за изграждането на приюти за животни.

Голяма част от хората не смятат посегателствата над животни са противозаконни, посочи главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов. По думите му разследването и разкриването на престъпления спрямо гръбначни животни, както и наложените наказания ще формират нетърпимост към такива случаи и ще изпълни основните усилия за генерална превенция.

Дирекция "Околна среда" в Столична община съобщи, че в общината е сформирана работна група, която обсъжда механизмите за взаимодействие. Амбицията е да се изготви модел, приложим в цялата страна.