По повод новопостъпили сигнали от М. Лазарова и Й. Георгиева, както и от Дирекция "Социално подпомагане"-Габрово, на 29 януари се проведе съвместна среща между представители на РП-Габрово, ОП-Габрово, и РУ-Габрово, на която се взе решение за разширяване обхвата на извършваната проверка.

По разпореждане на наблюдаващия прокурор предстои да бъдат проверени действията и на всички длъжностни лица, на които е вменен контрол върху двата центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания на територията на Габрово, чийто ръководител е била М. Лазарова.

Предстои да бъде изяснено извършвани ли са били проверки на място в центровете от съответните длъжностни лица и с каква честота, респективно какви констатации са били направени.

Много въпроси пред прокуратурата за дома на ужасите в Габрово

Много въпроси пред прокуратурата за дома на ужасите в Габрово

Прокуратурата очаква данни от МВР

До момента са снети обяснения от служителите в дом "Хризантема". Установена е самоличността на лицата /служители и деца/, които са заснети в предоставения на Районна прокуратура- Габрово видеоматериал.

Приложени са документи за заеманата длъжност от заснетите служителки, правата и задълженията им, произтичащи от длъжностните им характеристики.

Продължава проверка на документацията, свързана със здравословното състояние на децата - потребители на социалната услуга.

4 основни проблема за децата в институциите представиха от неправителствения сектор

4 основни проблема за децата в институциите представиха от неправителствения сектор

Необучен персонал и неадекватен финансов стандарт са основните