Разследват се длъжностни лица от "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД за съзнателно сключване на неизгодна сделка. Върховната касационна прокуратура е образувала досъдебно производство, съобщават от държавното обвинение.

То е за съзнателно сключване на неизгодна сделка, от която за дружеството са настъпили щети в размер на повече от 500 000 лв. и случаят е особено тежък.

Медицински одит дава на прокуратурата пловдивския онкоцентър

Медицински одит дава на прокуратурата пловдивския онкоцентър

Открити са груби и и системни нарушения на медицинските стандарти

От прокуратурата поясняват, че предмет на сделката е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на онкоцентъра на стойност 950 000 лева.

В сигнала до прокуратурата са изложени данни за злоупотреби при закупуването на томографа. Проверката по случая е извършена лично от прокурор от ВКП и от ДАНС.

От държавното обвинение поясняват, че с постановление на главния прокурор е разпоредено наказателното производство да се проведе под ръководството на Специализираното звено "Антикорупция" - Софийски градски съд, за да се постигне по-пълно, всестранно и обективно разследване.

Разследването трябва да приключи в двумесечен срок.