Преминаващите Дунав мост на входа на Русе получават анкети, в които да отбележат дали са били обект на корупционен натиск. Раздадени са над 3000 анкетни листи на шофьорите, които ще бъдат събрани на връщане и обработени на по-късен етап.

Раздадени са и бутилки вода с логото на кампанията, както и дипляни с информация за правата и задълженията на чуждестранните граждани.

"Ще попълнят какво очакват на българска територия, друг път, когато са били в страната дали са били обект евентуално на корупционно действие или натиск", заяви шефът на местната митница.

Идеята е, когато излизат тези анкетни листи да бъдат взети от служители на гранична полиция, за да имат допълнителна информация какво се случва на територията на нашата страна.

Анкетите са на български и на румънски език. Очаква се с тях да се добие реална информация какви са настроенията и очакванията - дали са били обект на евентуални корупционни действия

"Така постигаме ефекта те да бъдат информирани и при определени ситуации да подходят правилно, да не бъдат заблудени от наши служители или други лица на наша територия", поясни митничарят.

Тази практика се прилага в много европейски държави. Раздаването на листовките е първото мероприятие от поредица - цялото лято и есента на различни ГКПП ще има подобни прояви. Планираме с колегите от Румъния още една проява на Дунав мост-2.

С колегите от сръбската вътрешна сигурност ще имаме такива прояви на Калотина и на Връшка чука. С македонската вътрешна сигурност ще бъдем на македонската граница и с гърците. Това е комплекс от мероприятия по линия на превенцията.

В рамките на 24 часа България, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция обменя информация, касаеща определени практики, свързани с нарушения на съответните министерства.

Миналият месец в София е имало среща с представител на турската държава. "Те също имат желанието да се присъединят към тази мрежа. Изграждаме регионална мрежа за превенция и противодействие на корупцията. Това е нашата идея на нашия тим на вътрешна сигурност", заяви граничният служител.

Целта на акцията е да минимализира корупционните прояви.