С няколко седмици се отлага посещението на четиримата магистрати, които трябваше да извършат независим анализ на прокуратурата. Това съобщават от Министерство на правосъдието.

Отлагането се налага заради продължаващата работа по техническото задание на експертно ниво.

Припомняме, че прокурори от Великобритания, Германия, Испания и Холандия трябваше да пристигнат днес. Задачата им бе да проведат интервюта с представители на различни организации и да направят преглед на нормативната уредба, с която работи прокуратурата ни.

Европейски магистрати започват проверка на прокуратурата ни

Европейски магистрати започват проверка на прокуратурата ни

В края на годината се очаква да бъде представен анализ

Експертите трябваше да съберат мнения за структурния и функционалния модел на държавното обвинение – йерархията, специализираните структури, интегритета, прозрачността и натовареността.

Целта е мисията да оцени въздействието на промените в Закона за съдебната власт. Оценка трябвало да бъде направена и на проектите за промяна на Наказателно-процесуалния и Наказателния кодекс, както и на новия антикорупционен закон.

Работата на прокуратурата по няколко конкретни дела също ще бъде обект на разглеждане от страна на чуждите експерти.

На английски език са били преведени голям обем от актове. За доуточняване обаче остават голяма част от техническите подробности в методиката на работа на мисията. Трябва да се доуточнят и работните срещи на експертите. Именно това е причината партньорите на страната ни от Еврокомисията да преценят, че е по-добре мисията да се отложи с няколко седмици.

Същевременно започва редовната експертна мисия за Механизма за сътрудничество и оценка. Тя е водена от заместник генералния секретар на Европейската комисия Параскевия Миху. В рамките на два дни – днес и утре, ще се проведат срещи с всички имащи отношение към механизма институции.