С 84,7 намаление на коефициента на престъпност (брой престъпления на 100 хил. души) се хвали МВР. Коефициентът за изминалата година е 1488,7 при 1573,4 за предходната 2014 г. През периода общата престъпност намалява с около 5,4% спрямо 2014 г.

По предварителни данни са регистрирани общо 107 870 престъпления, от които 10,5% икономически.

Нивото на разкриваемост през 2015 г. се е увеличило с 4,4 пункта - 45 281 (42%) разкрити престъпления, докато през 2014 г. те са били 42 839 (37,6%).

Регистрираните за периода умишлени убийства са 161, което е с 0,6% по-малко от предходния отчетен период.

С тази положителна статистика от МВР, без да се упоменава директно, явно отговаря на критиката от страна на бизнеса и информацията от днес, че Българската стопанска камара открива нова рубрика на сайта си. С данните за престъпността, разкриваемостта и броят на служителите на министерството се опровергават данни на Евростат, цитирани от БСК.

Със „Стига вече” бизнесът отговори на МВР шефката Бъчварова

Със „Стига вече” бизнесът отговори на МВР шефката Бъчварова

Българската стопанска камара стартира нова рубрика със заглавие „СТИГА ВЕЧЕ”

Акцент в дейността на МВР през 2015 г. е било противодействието на битовата престъпност. Отчита се намаление при грабежите с 18,8% и при кражбите - с 14,4%. Регистрирани са 20,7% повече престъпления, свързани с наркотични вещества, увеличение от 6,3% се отчита при посегателствата спрямо МПС, посочват още от МВР.

В статистиката, която представя МВР, общата численост на служителите на МВР с полицейски функции е 27 463. От тях в цялата страна в качеството на полицейски служители работят общо 22 305 души, служителите с полицейски функции в ГД „Гранична полиция“ са 5158. Пожарникарите и спасителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са 6761.

Държавните служители по ЗДСЛ /чл. 142, ал. 1, т. 2/, изпълняващи дейност в общата и специализираната администрация, са общо 4232-ма в структурите на МВР в цялата страна. Лицата, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, са 6804.

Общият брой на служителите с полицейски функции, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, в структурите на Министерството на вътрешните работи в цялата страна – главни и областни дирекции, СДВР, дирекции и специализирани дирекции – е 45 260 души.