Пощенски служител е откраднал общо 190 055.13 лв., от сметките на 59 клиенти на "Юробанк и Еф Джи България" АД. Тази обща сума е била отклонена от сметките им, за периода от 23.10.2000 г. до 09.06.2011г.

Обвиняемият И. Манчев се разпореждал със срочни депозити и влоговите сметки на клиентите на банката, които обслужвал през този период, както и със средствата по сметките на вложителите, включително и тяхното закриване, без тяхно знание и съгласие.

Окръжна прокуратура - Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу И. Манчев за извършеното от него престъпление, съобщават от прокуратурата.

Обвиняемият И. Манчев, от 1979 г. е работил като служител-гише в пощенска станция в с. Горно Дряново в "Български пощи" ЕАД (БП). До м. август 2012 г., Манчев изпълнявал задълженията на служител гише пощенски раздавач в "Български пощи" ЕАД.

На основание сключен договор между Български пощи АД и Българска пощенска банка АД (впоследствие - "Юробанк и Еф Джи България" АД) от 1997 г., Манчев извършвал и работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, в това число като отговорник на работно място за обслужване на клиенти на банката - клон с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

Той сключвал договори с физически лица за спестовен влог и депозити, изпращал пари в брой, както и други банкови дейности.

През 2011 г. тази дейност е прекратена от двете дружества в с. Горно Дряново, но въпреки настъпилите промени, Манчев не уведомил и излъгал клиентите в селото. Продължил да се представя за служител на банката и слагал печати на пощенската станция.

През 2012 г. в банката започнали да постъпват оплаквания от нейни клиенти от с. Горно Дряново. Към м. март 2013г. постъпилите жалби станали 64 броя, като хората заявявали липсващи парични суми от сметките им в "Юробанк и Еф Джи България" АД.

В тази връзка била назначена проверка на документите по депозитната и влогова дейност на пощенска станция - с. Горно Дряново и се установила, продължилата над 10 години кражба.