Настоящото ръководство на Софийския градски съд (СГС) и неговият председател Калоян Топалов не са оказвали каквото и да е било съдействие за "наемането в КТБ на бивши кадри от съдебната система". Това се заявява в позиция на съдебната институция във връзка с разпространено писмо от синдиците на КТБ и медийна публикация.

От съда смятат, че се правят внушения, които определят като крайно неприемливи. "Подобни внушения нямат никаква връзка с фактите и очевидно целят да оправдаят нечии действия и назначения, които нямат общо със Софийския градски съд", заявяват от съда. 

От съдебната институция подчертават, че кадровата дейност на синдиците е единствено в техните правомощия. Затова те трябвало да поемат съответната отговорност, а не да оправдават действията си с несъществуващи факти и събития.

Ръководството на СГС съветва синдиците на банката в несъстоятелност стриктно да се придържат към фактите, без да правят внушения, било то волно или неволно. В позицията се изтъква също, че ръководството на Градския съд не отрича правото на синдиците в КТБ да назначат "екип от професионалисти", който да работи в изпадналата в несъстоятелност банка и с помощта му да оправдаят очакванията на обществото.

В СГС е постъпило писмо до председателя Калоян Топалов за оказване на съдействие за наемането в КТБ на бивши кадри от съдебната система, с оглед на опита и класификацията им. Писмото е получено на 19 април 2016 година. От СГС подчертават, че КТБ е една от хилядите страни по производства, които се водят в съда и всяка от тях можела да изпрати писмо до председателя с произволно съдържание. Кореспонденцията се администрирала по надлежния ред, след което се докладвала. По абсолютно същия начин било процедирано и с въпросното писмо.

Калоян Топалов резолирал писмото единствено със "Запознат съм". От СГС обясняват, че това означава, че писмото е докладвано, но е оставено без отговор и последствия. Причината е, че настоящото ръководство на СГС не приема за допустимо да препоръчва или "оказва съдействие" кадри от съдебната система да се назначават на работа където и да било.

В медийната публикация се посочвал "екип от професионалисти", част от които били освободени от СГС заради недостатъчна квалификация и след сигнали за недобросъвестно изпълнение на служебните им задължения.

В позицията на Градския съд се изтъква, че посочените в медийната публикация лица наистина са били служители на институцията.

Катя Гърнева е била главен специалист - служител в служба "Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи". В доклада на Временната комисия на ВСС от 8 януари 2015 г. тя била посочена като човек, който присъствал твърде често в кабинета на Момчил Мондешки. Констатирани били проблеми относно разпределянето на съдебни заседатели на случаен принцип.

Проверката е установила, че едни и същи съдебни заседатели са участвали в съставите, председателствани от съдия Петя Крънчева, които "не би могло да бъдат определени на случаен принцип", коментират от СГС. Катя Гърнева е освободена от работа в СГС от 29 септември 2015 г.

Мариана Иванова, която също е била служител в служба "Съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи" и е замествала Катя Гърнева, е освободена от длъжност от 01 февруари 2016 г.

Веселина Влаева е била деловодител на съдия Румяна Ченалова и е освободена от СГС на 11 декември 2014 година.

Валери Данов е изпълнявал длъжността "Служител по сигурността" в СГС след като вече е бил пенсиониран. Когато избухна скандалът "Червеи" именно той отговарял за администрирането на исканията за разрешение на СРС. Данов е освободен от длъжност на 4 декември 2015 година.

Ташко Ташев е изпълнявал длъжността началник отдел "Информационни технологии и обслужване". ВСС е обърнал специално внимание относно сигурността на сървърите, паролите и системата за случайно разпределение на дела, както и за предоставянето на външен достъп до тях, по времето когато IT отделът е бил оглавяван от него.

Трудовото му правоотношение е прекратено на 2 юли 2015 година. Основание за това е липсата на висше техническо образование с компютърна насоченост, става ясно още от позицията на СГС.