Върховният касационен съд потвърди оправдателната присъда за студента, обвинен в хулиганство заради изписването на Паметника на Съветската армия на надписа Refugees welcome Le Pen go home ("Добре дошли, бежанци! Льо Пен, отивай си вкъщи!").

ВКС остави в сила присъдата от на Софийския градски съд от 12 октомври 2020 г., като решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда.

С присъдата на Софийския районен съд подсъдимият Траян Димитров е признат за виновен в извършването на 15 ноември 2018 г. на хулиганство - извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществотоТой обаче е освободен от наказателна отговорност и му е наложена глоба в размер на 2000 лв. Оправдан е по първоначално внесеното обвинение - хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм. Производството пред първа инстанция е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие. С присъдата на СГС първоинстанционната е отменена в частта за осъждането на подсъдимия, като той е признат за невинен.

В съдебното заседание пред ВКС прокурорът от Върховната касационна прокуратура не поддържа протеста срещу въззивната присъда, като я намира за правилна и счита, че трябва да бъде оставена в сила. Оценява поведението на подсъдимия по поставяне на надпис върху паметник като писмена реч, с която свободно е изразил гражданската си позиция срещу посещението в България на френски политик и отношението си към емигрантската криза.

Съдът не задържа младежа, нарисувал протестен надпис на Паметника на Съветската армия

Съдът не задържа младежа, нарисувал протестен надпис на Паметника на Съветската армия

Решението е окончателно

ВКС приема, че касационният протест е неоснователен. С присъдата си СГС е дал нова правна оценка на инкриминираните от обвинението действия на подсъдимия по поставяне със спрей на надпис върху паметник, като от една страна е възприел становището на районния съд, че представляват "използване на писмена реч според основното ú предназначение, за изразяване на мисъл и позиция", но не и тезата, че тази позиция е изразена по неправомерен начин. Оценил е описаното поведение не като "хулигански действия, които засягат добрите нрави в обществото", а като право на изразяване на мнение, съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека и Конституцията.

Според върховните съдии становището на СГС е принципно правилно и съобразено с практиката на Европейския съд по правата на човека. В мотивите на решението на ВКС се подчертава, че съдебната практика на ЕСПЧ е последователна в становището си за разширително тълкуване на обхвата на правото на свободно изразяване на мнение, което означава, че защитата по този текст обхваща както информация и идеи, така и други форми на изразяване. "Поведението на подсъдимия Димитров по поставяне на процесните надписи върху културния паметник като израз на свободното му мнение попада под защитата на чл. 10 от Конвенцията, което налага преценка на обхвата на дължимата защита", посочват от ВКС.

Според върховните съдии проявата на подсъдимия трябва да се разглежда като изразяване на гражданско мнение с политически характер, независимо че от фактите по делото не се установява Димитров да е активист или член на политическа партия. Поставените от подсъдимия надписи нямат характер на художествено произведение, но са послание на възгледи и идеи по обществено значими актуални теми чрез художествени средства, поради което изразената чрез тях позиция на подсъдимия правилно е определена от въззивния съд като заявено право на гражданско мнение по политически теми, което попада под защитата на чл. 10 от Конвенцията, посочват от ВКС.

Установено е, че поставянето на надписите не уврежда целостта на паметника и е отстранимо, поради което действията на подсъдимия не изискват налагане на административно наказание и не могат да бъдат квалифицирани като хулиганство. Не е извършено посегателство и върху идейното послание на паметника.