Съдът отхвърли жалбата на коалиция "ГЕРБ - СДС" срещу решението на ЦИК за машинното гласуване и начина на отразяване на вота на гражданите. Решението на ЦИК е за Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс за СИК от 28 юни, а ГЕРБ оспорват няколко точки.

Най-важната от тях е по попълването на протокола от СИК и преброяването на контролните разписки. Според Върховните магистрати доводите на оспорващата страна не са основателни и няма нужда преди опаковането на контролните разписка те да бъдат преброявани.

Текстът на чл.271, ал.1 от ИК разпорежда, че след приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата при спазване на разпоредбите на този раздел по ред, определен от ЦИК. ВАС заявява, че недвусмислено от тази разпоредба следва извод, че единственият начин за отчитане на изборния резултат е чрез отпечатване на протокола от системата. Протоколът на секционната избирателна комисия е единствения официален документ, който удостоверява броя на подадените гласове.

ГЕРБ настояват за броене на контролните разписки на изборите

ГЕРБ настояват за броене на контролните разписки на изборите

От партията са притеснени, че се ликвидира индивидуалният граждански контрол

Законодателят не е въвел други способи и методи за отчитане на изборния резултат, в това число и чрез проверка на вота, отразен в контролните разписки.

Контролната разписка няма характер на документ, отразяващ вота на избирателя, посочват още върховните магистрати. Съгласно разпоредбата на чл.271, ал.2 от ИК, при установяване на резултатите от гласуването броят на машинно гласувалите избиратели е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки. Разпоредбата не съдържа изискване за проверка и преброяване на контролните разписки, тъй като текстът посочва, че дължимото съответствие е по отношение на потвърдените гласове от машинното гласуване и отпечатаните от системата контролни разписки.

Изводът е, че контролните разписки като съдържание и брой нямат отношение към законосъобразното упражняване на активно избирателно право, се потвърждава и от разпоредбата на чл.268, ал.4 от ИК. Съгласно тази разпоредба гласът на избирателя, след потвърждаване на избора, се записва и съхранява в електронната избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и начина на гласуване. След получаване на съобщение за приключване на гласуването, се отпечатва контролна разписка с отразения вот, която се пуска в специалната кутия за машинно гласуване.

На изборите протоколът от машината няма да се преписва ръчно на хартия

На изборите протоколът от машината няма да се преписва ръчно на хартия

ЦИК не изключва опити за манипулация на изборите