Председателят на Софийски градски съд Калоян Топалов е отговорил на жалбата на ДОСТ - Демократи за отговорност, свобода и толерантност заради забавянето на производството по регистрация на политическата партия на Лютви Местан. Жалбата е подадена на 2 юни и според нея забавянето не е основателно

Припомняме, още при учредяването на партията ДОСТ се изказаха мнения, че съдът няма да допусне регистрацията й. Лидерът й Лютви Местан пък уверено заяви, че документацията му е перфектна и няма никакво основание за отказ. Днес ДОСТ ще имат и пресконференция в Народното събрание, на която се очаква да огласят позицията по въпроса. 

Според извършената в СГС проверка делото не е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание поради обстоятелството, че съдията-докладчик е преценила, че са налице нередности на заявлението, за отстраняването на които са постановени съответните разпореждания.

Проверката за допустимост и редовност на подаденото заявление, обуславяща и предприемане на процесуалните действия по разглеждането му в открито съдебно заседание, е изцяло от компетентността на съдебния състав, който разглежда делото, заявява Калоян Топалов и посочва, че контролът върху тази преценка не е в правомощията на административния ръководител и би хвърлило сянка върху принципите за независимост, безпристрастност на съдебния състав.