Шуменският административен съд спря три заповеди на местната агенция за безопасност на храните за затваряне на местния екарисаж, съобщиха от съда.

Съдът отмени разпорежданията за предварително изпълнение на заповедите на директора на регионалната агенция за безопасност на храните за затваряне на екарисажа. Определението на съда е от 12 април 2018г., допълнено е с определения от 13 април 2018 г. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Три административни дела ще проверяват законосъобразността на обжалваните заповеди.

Държавата дължи милиони на екарисажа в Шумен

Държавата дължи милиони на екарисажа в Шумен

Парите от БАБХ се плащат редовно

За да отмени предварителното изпълнение съдът е посочил, че от ОДБХ - Шумен не са изложили конкретни факти. Има реална опасност от пораждането на неблагоприятни последици и спирането на дейността на един от двата екарисажа в страната. Това не само би оставило без работа работещите в него, но и ще осуети обезвреждането на страничните животински продукти и трупове на болни животни, смятат от съда.

Екарисажът в Шумен спрял работа, без да предупреди държавата

Екарисажът в Шумен спрял работа, без да предупреди държавата

Задълженията към него ще бъдат изплатени, увери БАБХ

Директорът на ОДБХ - Шумен със свои заповеди от 21.03.2018 г. и 02.04.2018 г. е заличил дейностите на екарисажа и е обезсилил устоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на "Брамас - 96" АД - гр. Шумен.

Според шефа на местната агенция за безопасност на храните търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, което поставя в несъответствие с изискванията за безопасност от пожари и аварии, както и изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията. Не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните, смятат от БАБХ-Шумен.