Гей двойка получи право на пребиваване като такава в България, предаде "Сега". Административен съд София-град отсъди това с решение от 29 юни. 

Кристина и Мариама са двойка от Австралия и Франция, сключват брак на 1 юни 2016 г. във Франция. По-късно същата година Кристина, австралийска гражданка, получава позволение за пребиваване в София на основание на Директива 2004/38/EC относно правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз.

Според Директивата всеки гражданин на Съюза се ползва от свобода на придвижване за семейството си в страните от ЕС, дори и неговият съпруг да не е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, какъвто е случаят на Кристина. Въпреки това през 2017 г. Дирекция "Миграция" към МВР отказва правото на жената да пребивава в България. Основанието за това е, че еднополовите бракове не са позволени според Конституцията на България.

"Щастлива съм да празнувам не само своето право да живея в България, но също и правото за всяка еднополова двойка да ползва правото си на придвижване в ЕС," коментира Кристина.

Съдът приема, че според правото на ЕС не е позволено на държава-членка да откаже на гражданин на трета страна право на пребиваване единствено по съображението, че нейното право не предвижда брака между лица от един и същ пол. 

"Решението на Административен съд София-град е в съответствие със скорошно решение на Европейския съд по подобно дело в Румъния, случая "Коман", в което беше отсъдено, че страните от ЕС трябва да спазват правото на пребиваване на еднополови двойки, сключили законов брак в друга държава, които искат да живеят заедно на тяхна територия", казва Деница Любенова, адвокат по защитата на френско-австралийската двойка. 

"Това е много добра новина за ЛГБТ движението, борещо се за законово признаване в България. Това отсъждане е от изключителна важност за нас като общност, защото дава надежда на всички еднополови двойки, без значение от гражданството им, че техните семейства ще бъдат припознавани в България.", коментира Венета Лимберова, председател на "Младежка ЛГБТ организация Действие".  

Припомня се, например, делото на Лили и Дари, българска двойка жени, търсеща признаване на своя брак, сключен във Великобритания.