България е въвела ефективно превантивно и компенсаторно средство за защита срещу лоши условия на задържане с приетите от Народното събрание на 25 януари 2017 г. промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Това посочва Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) в решението си от вчера, 20 юли, по делата Атанасов срещу България и Апостолов срещу България, известни като делата срещу лошите условия и пренаселеността в българските затвори. С това решение ЕСПЧ обяви за недопустими жалбите срещу България, подадени от двама лишени от свобода.

Цачева признава, че само с ремонти на затворите не изпълняваме ангажиментите си

Цачева признава, че само с ремонти на затворите не изпълняваме ангажиментите си

Всеки затворник трябва да разполага с 4 кв. м площ, пряка светлина, санитарни възли

Според решението на ЕСПЧ в последните години са били предприети редица мерки за справяне с пренаселеността и лошите материални условия в българските затвори. Като примери се посочват новите правила за разпределение и трансфер на лишените от свобода, ремонтите в местата за лишаване от свобода, изграждането на две нови затворнически общежития в Дебелт и Разделна и други.

Припомняме, жалбите срещу България бяха подадени на 21 февруари и 16 март 2017 година.

Първият жалбоподател е настанен в затвора в град Стара Загора през декември 2016 г. и понастоящем пребивава там. Оплаква се от пренаселеност и ограничен достъп до топла вода.

Вторият жалбоподател е бил настанен в затвора в град Пловдив в периода ноември 2015 - септември 2016 година. Оплаква се от пренаселеност и лоши условия на задържане.

Спешно проверяват реда в затворите

Спешно проверяват реда в затворите

Проверката е разпоредена от министъра след скандални клипове

Двамата жалбоподатели повдигат оплаквания за лошите условия на задържане в нарушение на забраната за нечовешко или унизително отношение, която фигурира в чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) - "Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание".

След подробен обзор на предприетите законодателните промени в България и конкретните нови разпоредби на чл. 276-283 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), ЕСПЧ посочва, че двете нови производства трябва да бъдат използвани от лишени от свобода, които повдигат оплаквания за лоши условия на задържане, преди да подадат жалби до Съда в Страсбург.

На базата на гореизложеното, жалбите са отхвърлени като недопустими, а жалбоподателите ще трябва на първо време да потърсят правата си пред родното правосъдие.

Страсбург готви дело срещу България за условията в затворите

Страсбург готви дело срещу България за условията в затворите