Административният съд в София задължи здравния министър Кирил Ананиев да предостави договорите за доставка на маски и респиратори от Китай на стойност 4,6 млн. евро. Това стана след жалба на Антикорупционния фонд (АКФ).

Решението е окончателно и не може да бъде обжалвано.

До момента министърът на здравеопазването все още не е изпълнил влязлото в сила съдебно решение, въпреки нарочно отправената покана за това, пишат от АКФ.

Съдът отмени мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването и го задължи да предостави два договора, сключени с Китайската национална фармацевтична компания за доставка на маски и респиратори на обща стойност от 4,6 млн. евро.

Одобриха закупуването на 1 милион маски от Китай

Одобриха закупуването на 1 милион маски от Китай

Стойността на маските е 1 670 000 евро

Припомняме, на 07 април 2020 г. АКФ подаде заявление до Министъра на здравеопазването по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с искане за предостави копия на сключените през месец март 2020 година договори с китайски и български производители за доставка на лични предпазни средства и медицинска апаратура.

От АКФ искаха информация за типовете маски, поръчани от китайските и българските производители, техните спецификации, сроковете на доставка, както и цените, заплатени за всеки от типовете маски.

На 23 април 2020 г. Кирил Ананиев е уведомил по имейл Фонда, че не разполага с исканата от тях информация за договорите с българските производители и препрати към държавното предприятие "БУЛ БИО - НЦЗПБ" ЕООД. Това предприятие е 100 % собственост на Министерство на здравеопазването.

Фактът, че министър Ананиев не адресира искането на АКФ за предоставяне на копия на договорите за 4,6 млн. евро с китайската компания фактически е мълчалив отказ.

От Фонда се позовават на медийни публикации в края на април и началото на месец май, когато в договорените срокове за доставка са получени едва 1/3 от платените количества маски и няма информация за получени респиратори.

На 12 май от Фонда обжалват пред АССГ мълчаливия отказ на министъра на здравеопазването. В края на юни съдът реши, че жалбата на АКФ е основателна и отмени мълчаливия отказ.

Купуваме маски и респиратори от Китай

Купуваме маски и респиратори от Китай

Правителството одобри договор с Китайската фармацевтична корпорация за външна търговия

Съдът изцяло сподели доводите на АКФ, че единствената призната от закона възможност на министъра е да постанови изричен акт по подаденото до него заявление за достъп до обществена информация.

В решението се чете още, че "съдът споделя доводите на жалбоподателя (АКФ), както за характера на информацията, така и за наличието на законовите предпоставки по ЗДОИ. В условията на пандемия доверието на гражданите в институциите и адекватността на управленските решения и мерки е ключово за успеха на усилията за овладяване на пандемията от COVID 19. Общественият интерес изисква обществото да разполага с максимално детайлна информация по случая, което обезпечава прозрачността в изразходването на публични средства и отчетността на задължените субекти".